Ετικέτα

BEPS

Νέες οδηγίες από τον ΟΟΣΑ προς τις φορολογικές διοικήσεις (Δράσεις BEPS 8-10)

/
Ημερομηνία22 Ιούν 2018
/
Ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε δύο εκθέσεις που περιλαμβάνουν κατευθυντήριες οδηγίες προς τις φορολογικές διοικήσεις σχετικά με την εφαρμογή της προσέγγισης των άυλων αγαθών που είναι δύσκολο να εκτιμηθούν στο πλαίσιο των ενδοομιλικών συναλλαγών, σύμφωνα με την δράση 8  BEPS.  Περιέχουν επίσης...
Διαβάστε περισσότερα →

Τα κράτη συμμορφώνονται με τις οδηγίες του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής

/
Ημερομηνία18 Οκτ 2017
/
Οι κυβερνήσεις αποσύρουν γρήγορα τα επιβλαβή φορολογικά κίνητρα σε όλο τον κόσμο: το πρόγραμμα BEPS οδηγεί σε σημαντικές αλλαγές στους διεθνείς φορολογικούς κανόνες. Οι κυβερνήσεις έχουν καταργήσει ή βρίσκονται στη διαδικασία τροποποίησης σχεδόν 100 προτιμησιακών φορολογικών καθεστώτων στο πλαίσιο των...
Διαβάστε περισσότερα →

Νέες αναθεωρημένες οδηγίες του ΟΟΣΑ σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις φορολογικές διοικήσεις

/
Ημερομηνία12 Ιούλ 2017
/
Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές συναλλαγές  παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της “αρχής του πλήρους ανταγωνισμού(1)“, η οποία αντιπροσωπεύει τη διεθνή συναίνεση σχετικά με την εκτίμηση (για τους σκοπούς του φόρου εισοδήματος) των διασυνοριακών συναλλαγών μεταξύ...
Διαβάστε περισσότερα →