Ετικέτα

AYJHSH KEFALAIOY

ΠΟΛ.1032 Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013).

/
Ημερομηνία30 Ιαν 2015
/
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 42 και 43 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167A΄), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την υποπαρ. Δ1 της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85Α΄) και το άρθρο 88 του...
Διαβάστε περισσότερα →