Ετικέτα

4387/2016

Εισφορές ασφάλισης από 1.6.2016 σύμφωνα με το νόμο 4387/2016

/
Ημερομηνία14 Ιούν 2016
/
Από 1.6.2016 σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 97 του Νόμου 4387/2016 και μέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό...
Διαβάστε περισσότερα →