Ετικέτα

\

Με πρόστιμο 100€ οι εκπρόθεσμες δηλώσεις διακοπής για τα «μπλοκάκια», με ημερομηνία πραγματικής παύσης εργασιών την 31.12.2016

/
Ημερομηνία22 Φεβ 2017
/
Στο άρθρο 57 του ν.4446/2016 ορίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:  «1. Φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση, μπορούν από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι και τις 31.5.2017 να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές,...
Διαβάστε περισσότερα →