Ετικέτα

ΧΩΡΕΣ ΕΕ

Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ

/
Ημερομηνία02 Νοέ 2016
/
Δόθηκε στη δημοσιότητα η ΠΟΛ.1153/1.11.2016 εγκύκλιος διαταγή με θέμα «Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», η οποία τροποποιεί και συμπληρώνει τη...
Διαβάστε περισσότερα →