Ετικέτα

ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ

Φορολογική μεταχείριση ζημίας από την ανταλλαγή ομολόγων για προσωπικές εταιρείες

/
Ημερομηνία21 Νοέ 2016
/
Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΕΑΦ Β 1167345 ΕΞ 2016/17.11.16, προκύπτει ότι οι διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 105 του ν.2238/1994 ρυθμίζουν αποκλειστικά τον χρόνο έκπτωσης της χρεωστικής διαφοράς που προέκυψε σε βάρος των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του...
Διαβάστε περισσότερα →