Ετικέτα

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

Εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις χαρτοσήμου – Πρόστιμα

/
Ημερομηνία12 Μαρ 2018
/
Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ., «δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα». Στην...
Διαβάστε περισσότερα →

Mέσω TAXISnet σύντομα η απόδοση τελών χαρτοσήμου επί των αμοιβών τρίτων

/
Ημερομηνία30 Ιαν 2018
/
Σε ερώτηση του βουλευτή Χ. Θεοχάρη σχετικά με το εάν υπάρχει σχεδιασμός για μηχανογράφηση, διευθέτηση και πληρωμή μέσω ηλεκτρονικής μεθόδου του χαρτοσήμου για τους παρακρατηθέντες φόρους, η ΑΑΔΕ με έγγραφό της απάντησε τα εξής: Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της...
Διαβάστε περισσότερα →

Σε ποια επιδόματα επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου

/
Ημερομηνία23 Σεπ 2016
/
Όπως προκύπτει από  έγγραφο της Δ/νσης έμμεσης φορολογίας του Υπ. Οικονομικών, είναι συγκεκριμένα τα επιδόματα στα οποία επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου. α) Όπως έγινε δεκτό με τη .γνωμοδότηση 270/2002 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι διατάξεις της από 21/12/2001 Πράξης Νομοθετικού...
Διαβάστε περισσότερα →