Ετικέτα

ΦΠΑ-ΑΚΙΝΗΤΑ

Αρ. πρωτ.: Δ14A 1091972 ΕΞ 5.6.2013 Δυνατότητα χορήγησης επικυρωμένου φωτ/φου ανακληθείσας ειδικής δήλωσης ΦΠΑ για μεταβίβαση ακινήτου

/
Ημερομηνία30 Ιούλ 2013
/
1. Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), οι δηλώσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις και οι πράξεις προσδιορισμού του φόρου, είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή...
Διαβάστε περισσότερα →