Ετικέτα

ΦΟΡΟΣ 10%

Περί υποχρέωσης καταβολής φόρου 10% στις έκτακτες αμοιβές (BONUS) και απαλλαγή των αντίστοιχων ποσών εισαγομένων συναλλάγματος από την έκτακτη εισφορά του άρθρου 43 του N .4111/2013(Α΄18) όπως ισχύει.

/
Ημερομηνία06 Μαρ 2015
/
ΣΧΕΤ.: Τα από 26.8.14 και 28.8.14 συνημμένα έγγραφα της CONTAINER GR INC. Με αφορμή τα ανωτέρω σχετικά, αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής: Με τις διατάξεις των παρ. 1-4 του άρθρου 43 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18) όπως ισχύουν...
Διαβάστε περισσότερα →

Μέχρι την 31η Μαρτίου 2015 η υποβολή των δηλώσεων και η πληρωμή φόρου 10% από τις απολήψεις κερδών εταίρων Ε.Π.Ε.

/
Ημερομηνία06 Φεβ 2015
/
Με την ΠΟΛ.1042/26.1.2014 δίνονται οδηγίες για την Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2014) Μεταξύ άλλων με την απόφαση αυτή δίνεται η δυνατότητα μέχρι την 31.3.2015 να υποβληθούν...
Διαβάστε περισσότερα →