Ετικέτα

ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Συμπληρωματικός φόρος επί ακινήτων Συμπληρωματικός φόρος επί ακινήτων

/
Ημερομηνία19 Δεκ 2013
/
Στις μέχρι τώρα διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013 “Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις” – ΦΕΚ Α΄ 167/23-07-2013) δεν γίνεται αναφορά στο συμπληρωματικό επί των ακινήτων φόρο. Έτσι, με...
Διαβάστε περισσότερα →