Ετικέτα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ποιο θεωρείται πλαστό και ποιο εικονικό τιμολόγιο ;

/
Ημερομηνία02 Νοέ 2016
/
1.Ποιό θεωρείται πλαστό και ποιό εικονικό τιμολόγιο;   ΑΠΑΝΤΗΣΗ   Πλαστό θεωρείται το  τιμολόγιο (..φορολογικό στοιχείο) που :   ΔΙΑΤΡΗΣΗ : έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καταχωριστεί -στα οικεία βιβλία της αρμόδιας φορολογικής αρχής- σχετική πράξη...
Διαβάστε περισσότερα →

Χορήγηση απαλλαγής από το Φ.Π.Α. για ενδοκοινοτική μεταφορά σε άγνωστο Α.Φ.Μ. υποκειμένου στο κράτος προορισμού

/
Ημερομηνία21 Οκτ 2016
/
Ιστορικό υπόθεσης Το 2006, ο J. Plöckl, επιχειρηματίας με ατομική επιχείρηση, απέκτησε ένα όχημα το οποίο ενέταξε στην επιχείρησή του. Στις 20 Οκτωβρίου 2006 απέστειλε το εν λόγω όχημα σε μεταπωλητή εγκατεστημένο στην Ισπανία για να το πωλήσει στην Ισπανία....
Διαβάστε περισσότερα →

Πώς θα πρέπει να υποβληθεί η δήλωση «Πόθεν Εσχες» από τους υπόχρεους

/
Ημερομηνία14 Οκτ 2016
/
Τη διαδικασία υποβολής της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) απ΄ όλους τους υπόχρεους περιγράφει κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Όπως προκύπτει από την ΚΥΑ, οι υπόχρεοι θα μπορούν με ηλεκτρονικό τρόπο να μεταφέρουν τα...
Διαβάστε περισσότερα →