Ετικέτα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΗΤΙΚΑ

Χωρίς φορολογικό πιστοποιητικό το 2016 – Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν τα φορολογικά πιστοποιητικά των χρήσεων 2011, 2012 και 2013

/
Ημερομηνία23 Μαρ 2016
/
Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1034/2016 επήλθαν σημαντικές τροποποιήσεις στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1159/22.7.2011 αναφορικά με το ετήσιο πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του N.3693/2008. Με βάση λοιπόν την εγκύκλιο ΠΟΛ.1159/22.7.2011 και τις σχετικές διατάξεις του...
Διαβάστε περισσότερα →