Ετικέτα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΕΕ

Ανταλλαγή φορολογικών δεδομένων Ελλάδας και ΕΕ εντός 8ωρου

/
Ημερομηνία02 Οκτ 2013
/
Ταχύτερα και αμεσότερα θα γίνεται πλέον η ανταλλαγή φορολογικών δεδομένων μεταξύ της Ελλάδας και των υπολοίπων χωρών της ΕΕ, καθώς η ελληνική νομοθεσία προσαρμόσθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ για την απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του...
Διαβάστε περισσότερα →