Ετικέτα

ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η παρακράτηση φόρου από φορείς γενικής κυβέρνησης για ορισμένες περιπτώσεις (Κατάσχεση εις χείρας τρίτων – Δικαστική απόφαση)

/
Ημερομηνία20 Ιούλ 2016
/
Με την απόφαση  ΔΕΑΦ Β’ 1110286 ΕΞ 2016/ 18.7.2016 η Γ.Γ.Δ.Ε. διευκρινίζει ότι δεν θα γίνεται η παρακράτηση φόρου που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 στις περιπτώσεις στις οποίες η πληρωμή των...
Διαβάστε περισσότερα →