Ετικέτα

ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Προσδιορισμός μη εκπιπτόμενου ΦΠΑ σε περίπτωση υπαγωγής στις διατάξεις χαρτοσήμου της υπομίσθωσης τμήματος ακινήτου, ενώ η αρχική μίσθωση είχε υπαχθεί εξολοκλήρου στις διατάξεις του άρθρου 8 Ν. 2859/2000 Φ.Π.Α.

/
Ημερομηνία20 Φεβ 2017
/
Προσδιορισμός μη εκπιπτόμενου ΦΠΑ σε περίπτωση υπαγωγής στις διατάξεις χαρτοσήμου της υπομίσθωσης τμήματος ακινήτου, ενώ η αρχική μίσθωση είχε υπαχθεί εξολοκλήρου στις διατάξεις του άρθρου 8 Ν. 2859/2000 Φ.Π.Α. ΕΡΩΤΗΜΑ Εμπορική Α.Ε. έχει μισθώσει ακίνητο συνολικής έκτασης 1000 τ.μ. από...
Διαβάστε περισσότερα →