Ετικέτα

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Επιβολή τέλους επιτηδεύματος επί υποκαταστήματος ημεδαπής εταιρείας στην αλλοδαπή

/
Ημερομηνία13 Ιούν 2016
/
Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε με την υπ αρίθμ. ΝΣΚ 124/2016 απόφασή του ότι οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, που προβλέπουν την επιβολή τέλους επιτηδεύματος, δεν έχουν εφαρμογή και επί υποκαταστήματος ημεδαπής εταιρείας στην αλλοδαπή. Το...
Διαβάστε περισσότερα →