Ετικέτα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΙΝΑΚΑ

Ετήσιος πίνακας προσωπικού

/
Ημερομηνία11 Οκτ 2016
/
Ανδρέας Κ. Σακελλαριάδης Λογιστής – Φοροτέχνης Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 «Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας» του Νόμου 2874/2000, 1. Κάθε εργοδότης υπαγόμενος στις διατάξεις του παρόντος υποχρεούται όπως μια φορά το χρόνο και κατά...
Διαβάστε περισσότερα →