Λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση: τροποποιητικές δηλώσεις χαρτοσήμου

Εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις χαρτοσήμου – Πρόστιμα

Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ., «δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου… Περισσότερα >