Ετικέτα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις προμήθειες των τραπεζών για την χρήση πλαστικού χρήματος – Δημιουργία παρατηρητηρίου τραπεζικών χρεώσεων

/
Ημερομηνία08 Φεβ 2016
/
Η οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά προέβλεπε στο άρθρο 52 παρ. 3 ότι: «ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν εμποδίζει τον δικαιούχο να ζητεί από τον πληρωτή Επιβάρυνση ή να του προσφέρει έκπτωση για τη χρήση του...
Διαβάστε περισσότερα →