Ετικέτα

ΤΟΚΟΙ

Φορολογικές διευθετήσεις μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών της Ε.Ε.

/
Ημερομηνία08 Δεκ 2016
/
Εκδόθηκε από την Γ.Γ.Δ.Ε. η ΠΟΛ.1181/6.12.2016 με θέμα την «Παροχή διευκρινίσεων για τις διατάξεις των άρθρων 48 παράγραφος 6 και 72 παράγραφος 40 του Κ.Φ.Ε., όπως προστέθηκαν με το άρθρο 8 του Ν.4378/2016 σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το...
Διαβάστε περισσότερα →

Στα σκαριά νέα «μαύρη λίστα» οφειλετών στην εφορία

/
Ημερομηνία25 Ιαν 2016
/
Ρυθμίστε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σας, ή αλλιώς σύντομα θα δείτε το όνομά σας στη νέα μαύρη λίστα του υπουργείου Οικονομικών. Αυτό θα είναι το μήνυμα το οποίο θα αποτυπώνεται σε δεκάδες χιλιάδες ηλεκτρονικές επιστολές, τις οποίες προετοιμάζεται να στείλει η...
Διαβάστε περισσότερα →

Τράπεζες: Βαρείς όρους θα έχουν τα CoCos

/
Ημερομηνία03 Νοέ 2015
/
Η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου προβλέπει την έκδοση από τις τράπεζες υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (Contingent Convertible –CoCos) οι οποίες έχουν τα εξής ειδικά χαρακτηριστικά, ώστε να προσμετρούνται στο Common Equity Tier I ( CET I):   – δεν θα έχουν...
Διαβάστε περισσότερα →

Νέες διευκρινίσεις για τις ενδοομιλικές συναλλαγές από τη Γ.Γ.Δ.Ε.

/
Ημερομηνία03 Ιούλ 2015
/
Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1142/2015 η υποχρέωση τήρησης της «αρχής των ίσων αποστάσεων», κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης και υποβολής συνοπτικού πίνακα πληροφοριών έχουν μόνο τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, όπως αυτά ορίζονται στις περιπτώσεις γ” και δ” του άρθρου...
Διαβάστε περισσότερα →

Η δανειοδότηση μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων (αλλοδαπής – ημεδαπής)

/
Ημερομηνία29 Μαΐ 2015
/
Σε περίπτωση δανεισμού μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων (Controlled Foreign Companies – CFC), όπου η μητρική είναι αλλοδαπή και η θυγατρική Ελληνική με μοναδικό μέτοχό της την αλλοδαπή, κατ’ αρχήν θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι η μητρική αλλοδαπή επιχείρηση δεν εμπίπτει στις...
Διαβάστε περισσότερα →