Λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση: ΤΟΚΟΙ

Φορολογικές διευθετήσεις μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών της Ε.Ε.

Εκδόθηκε από την Γ.Γ.Δ.Ε. η ΠΟΛ.1181/6.12.2016 με θέμα την «Παροχή διευκρινίσεων για τις διατάξεις των άρθρων 48 παράγραφος 6 και 72 παράγραφος 40 του Κ.Φ.Ε., όπως προστέθηκαν με το άρθρο… Περισσότερα >

Στα σκαριά νέα «μαύρη λίστα» οφειλετών στην εφορία

Ρυθμίστε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σας, ή αλλιώς σύντομα θα δείτε το όνομά σας στη νέα μαύρη λίστα του υπουργείου Οικονομικών. Αυτό θα είναι το μήνυμα το οποίο θα αποτυπώνεται σε… Περισσότερα >

Τράπεζες: Βαρείς όρους θα έχουν τα CoCos

Η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου προβλέπει την έκδοση από τις τράπεζες υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (Contingent Convertible –CoCos) οι οποίες έχουν τα εξής ειδικά χαρακτηριστικά, ώστε να προσμετρούνται στο Common Equity… Περισσότερα >

Νέες διευκρινίσεις για τις ενδοομιλικές συναλλαγές από τη Γ.Γ.Δ.Ε.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1142/2015 η υποχρέωση τήρησης της «αρχής των ίσων αποστάσεων», κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης και υποβολής συνοπτικού πίνακα πληροφοριών έχουν μόνο τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες,… Περισσότερα >

Η δανειοδότηση μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων (αλλοδαπής – ημεδαπής)

Σε περίπτωση δανεισμού μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων (Controlled Foreign Companies – CFC), όπου η μητρική είναι αλλοδαπή και η θυγατρική Ελληνική με μοναδικό μέτοχό της την αλλοδαπή, κατ’ αρχήν θα πρέπει… Περισσότερα >