Ετικέτα

τοκοι υπερημεριας

Οι τόκοι υπερημερίας που καταβάλλονται στη Δ.Ε.Η. εκπίπτουν φορολογικά, με τους περιορισμούς που τίθενται στην περίπτωση α’ του άρθρου 23 του Ν.4172/2013

/
Ημερομηνία14 Φεβ 2017
/
ΕΡΩΤΗΜΑ Στα αποτελέσματα της χρήσης περιλαμβάνονται τόκοι υπερημερίας υπέρ της ΔΕΗ λόγω καθυστέρησης εξόφλησης της αντίστοιχης υποχρέωσης. Στην παρ. 6.6 της υπάρχουσας σύμβασης με τη ΔΕΗ αναφέρεται ότι: «Σε περίπτωση καθυστέρηση της εξόφλησης Λογαριασμού πέραν της προβλεπόμενης στην παράγραφο 6.5...
Διαβάστε περισσότερα →