Ετικέτα

ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

Σε ποια επιδόματα επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου

/
Ημερομηνία23 Σεπ 2016
/
Όπως προκύπτει από  έγγραφο της Δ/νσης έμμεσης φορολογίας του Υπ. Οικονομικών, είναι συγκεκριμένα τα επιδόματα στα οποία επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου. α) Όπως έγινε δεκτό με τη .γνωμοδότηση 270/2002 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι διατάξεις της από 21/12/2001 Πράξης Νομοθετικού...
Διαβάστε περισσότερα →