Ετικέτα

τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών

Αντικείμενο τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών στις περιπτώσεις δανείων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, αποτελούν οι τόκοι των δανείων

/
Ημερομηνία30 Σεπ 2013
/
Αναλυτικά η απόφαση  ΠΟΛ.1220/26.9.2013 προβλέπει : ΘΕΜΑ: Αντικείμενο τεκμηρίωσης στις περιπτώσεις σύναψης δανειακών συμβάσεων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, αποτελούν οι τόκοι των δανείων. Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα,...
Διαβάστε περισσότερα →

Συνοπτικός πίνακας υποβολής πληροφοριών τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών – Δημοσιοποιήθηκαν οι πρώτες πληροφορίες για την εφαρμογή

/
Ημερομηνία27 Ιούν 2013
/
Δημοσιοποιήθηκαν τα πρώτα στοιχεία για την εφαρμογή υποβολής του πίνακα Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών συναλλαγών στο ιστότοπο της ΓΓΠΣ. Αναλυτικά Υπηρεσία Υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών Η συγκεκριμένη υπηρεσία υλοποιεί ένα περιβάλλον διαδικτυακής εφαρμογής για την υποβολή του προβλεπόμενου...
Διαβάστε περισσότερα →