Ετικέτα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά με τους κανόνες της Ε.Ε. για το Φ.Π.Α. όσον αφορά τον τόπο παροχής υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ το 2017

/
Ημερομηνία08 Φεβ 2016
/
Οι παρούσες επεξηγηματικές σημειώσεις παρέχουν βασικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες για τον τόπο παροχής υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα, καθώς και επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ερμηνεύονται οι εν λόγω κανόνες σύμφωνα με τη Γενική...
Διαβάστε περισσότερα →