Ετικέτα

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Οι αλλαγές στην δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και στους χρόνους σύγκλησης των ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων

/
Ημερομηνία27 Ιαν 2016
/
Τι προβλέπει το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση,  για τις δημοσιεύσεις των επιχειρήσεων και τις νέες προθεσμίες για την σύγκληση των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων. •  Η Οδηγία 2013/34/ΕΕ αφορά τους κανόνες σύνταξης και όρους δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων...
Διαβάστε περισσότερα →

Υποχρεώσεις Γ.Ε.ΜΗ. και σύγκληση γενικών συνελεύσεων Α.Ε. με λήξη χρήσης την 30η Ιουνίου 2015

/
Ημερομηνία04 Δεκ 2015
/
  Υπενθυμίζουμε τις προθεσμίες που ισχύουν για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ., των ανωνύμων εταιριών με χρήση από 1/7/2014 έως 30/6/2015. α) Σύγκληση γενικών συνελεύσεων Σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου  2190/1920: Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά...
Διαβάστε περισσότερα →