Ετικέτα

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Από 1.3.2015 η ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών στο Γ.Ε.ΜΗ. – Ενημέρωση μελών για τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. και τις συνδρομές μελών Ε.Β.Ε.Α. καθώς και την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών

/
Ημερομηνία06 Φεβ 2015
/
Ε.Β.Ε.Α. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ATHENS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY Αγαπητά μέλη, Σας ενημερώνουμε ότι : α) Ψηφίσθηκε ο Νόμος 4314/2014 (ΦΕΚ 265 τ. Α’) «Α), στον οποίο εμπεριέχονται ρυθμίσεις που αφορούν : Την ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο...
Διαβάστε περισσότερα →