Ετικέτα

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ο συμψηφισμός των αμοιβαίων απαιτήσεων των συμβαλλομένων

/
Ημερομηνία27 Οκτ 2016
/
Δόθηκε στη δημοσιότητα η με αριθμό ΠΟΛ. 1158/24.10.2016 εγκύκλιος διαταγή με θέμα «Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν.4172/2013 σε περίπτωση συμψηφισμού αμοιβαίων ανταπαιτήσεων αντισυμβαλλομένων». Σύμφωνα με την περ. β΄ του...
Διαβάστε περισσότερα →