Ετικέτα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαπιστώσεις και συμπεράσματα από τη διευρυμένη εφαρμογή των ενδοομιλικών συναλλαγών Διαπιστώσεις και συμπεράσματα από τη διευρυμένη εφαρμογή των ενδοομιλικών συναλλαγών

/
Ημερομηνία07 Νοέ 2013
/
Διαπιστώσεις και συμπεράσματα από τη διευρυμένη εφαρμογή των ενδοομιλικών συναλλαγών Όπως είναι πλέον γνωστό, με την εφαρμογή του ν.4110/2013 τροποποιήθηκε το άρθρο 39 του Κ.Φ.Ε., το οποίο υποχρέωσε στην υποβολή συνοπτικού πίνακα στη Γ.Γ.Π.Σ. και την κατάρτιση φακέλου τεκμηρίωσης, τις...
Διαβάστε περισσότερα →