Ετικέτα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διευκρινίσεις για τη διενέργεια παρακράτησης φόρου στις πληρωμές για αμοιβές διοίκησης, για αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες, καθώς και χρόνος συμψηφισμού του φόρου που παρακρατείται από φορείς γενικής κυβέρνησης

/
Ημερομηνία21 Ιούλ 2016
/
Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΕΑΦ Β’1110696 ΕΞ 2016/18.7.16, διευκρινίζονται τα ακόλουθα, αναφορικά με τον χρόνο διενέργειας παρακράτησης φόρου στις πληρωμές για αμοιβές διοίκησης, για αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες, καθώς και τον χρόνο συμψηφισμού του φόρου που παρακρατείται από...
Διαβάστε περισσότερα →