Ετικέτα

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 384πε ΕΞ 14.1.2015 Συγχώνευση με απορρόφηση ημεδαπών θυγατρικών που κατέχονται κατά 100% βάσει των διατάξεων του ν. 2166/1993

/
Ημερομηνία21 Σεπ 2015
/
ΘΕΜΑ: «ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 100% ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2166/1993». ΣΧΕΤ.: Η με αριθμ. πρωτ. 959/21.07.2010 Γνωμοδότηση του ΣΛΟΤ. ΕΡΩΤΗΜΑ Εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (μητρική), συμμετέχει σε δύο ημεδαπές θυγατρικές ανώνυμες εταιρίες, με ποσοστό...
Διαβάστε περισσότερα →