Ετικέτα

ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Η εγκύκλιος του Ο.Γ.Α. για τη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

/
Ημερομηνία06 Απρ 2015
/
Με τις διατάξεις του Ν.4321/2015 παρέχεται νέα δυνατότητα ρύθμισης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ. Με τη νέα ευνοϊκή ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των μέχρι και 31-12-2014 οφειλόμενων καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών.