Ετικέτα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ενδοομιλικά μερίσματα και επιχειρηματικές δαπάνες

/
Ημερομηνία12 Σεπ 2016
/
Δημοσιεύτηκε από τη Γ.Γ.Δ.Ε. το με αριθμό ΔΕΑΦ Β 1131644 ΕΞ 2016 έγγραφο Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013. Όπως αναφέρει το Διοικητικό έγγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις παρ. 4 του άρθρου 48 του...
Διαβάστε περισσότερα →