Ετικέτα

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Αλλαγή στα ποσοστά εισφοράς στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης από 01/06/2016

/
Ημερομηνία15 Ιούλ 2016
/
Για μισθωτούς (μισθωτοί συντάνκτες, μισθωτοί υπάλληλοι, δελτία παροχής υπηρεσιών) 1)   Από 01/06/2016, τα ποσοστά της εισφοράς στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης αλλάζουν από 2% εισφορά ασφαλισμένου και 2% εισφορά εργοδότη σε 3,5% εισφορά ασφαλισμένου και 3,5% εισφορά εργοδότη. 2)  Για τους...
Διαβάστε περισσότερα →