Ετικέτα

ΠΟΛ.1113/2015

Διευκρινίσεις για τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες – Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015

/
Ημερομηνία01 Ιούλ 2016
/
Με την ΠΟΛ 1094/2016 δίνονται διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των παρακάτω θεμάτων: – Ζημία που προκύπτει σε βάρος επιχείρησης λόγω εκχώρησης απαιτήσεών της – Ζημία που προκύπτει σε βάρος επιχείρησης από την εκκαθάριση εταιρείας στην οποία συμμετέχει,...
Διαβάστε περισσότερα →