Ετικέτα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά με τους κανόνες της Ε.Ε. για το Φ.Π.Α. όσον αφορά τον τόπο παροχής υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ το 2017

/
Ημερομηνία08 Φεβ 2016
/
Οι παρούσες επεξηγηματικές σημειώσεις παρέχουν βασικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες για τον τόπο παροχής υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα, καθώς και επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ερμηνεύονται οι εν λόγω κανόνες σύμφωνα με τη Γενική...
Διαβάστε περισσότερα →

ΠΟΛ.:1079 Διευκρινίσεις επί της αριθμ. ΠΟΛ.1216/2014 εγκυκλίου, σχετικά με την έκπτωση ή μη δαπάνης που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ

/
Ημερομηνία08 Απρ 2015
/
Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της αριθμ. ΠΟΛ. 1216/1.10.2014 εγκυκλίου μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Σε περίπτωση αγοράς αγαθών που παραδίδονται από επιχειρήσεις παροχής...
Διαβάστε περισσότερα →

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών»

/
Ημερομηνία12 Ιούλ 2013
/
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Γενικό Μέρος Το παρόν σχέδιο νόμου αποτελεί μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού, επικαιροποίησης και συστηματοποίησης των βασικών κανόνων που αφορούν στην εμπορία και διακίνηση προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών. Βασικός στόχος του είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς...
Διαβάστε περισσότερα →