Ετικέτα

ΠΑΡΟΧΕΣ

Κοινωνικές παροχές σε είδος ή σε χρήμα προς τους εργαζομένους και δυνατότητα έκπτωσης αυτών από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης

/
Ημερομηνία16 Σεπ 2016
/
Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12 του N.4172/2013 ορίζεται ότι το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης. Με τις διατάξεις...
Διαβάστε περισσότερα →