Ετικέτα

παραταση αδηλωτων εισοδημάτων

Αυτή είναι η τροπολογία για την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων. Ποιες είναι οι νέες προσαυξήσεις

/
Ημερομηνία31 Μαΐ 2017
/
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (EE) 2015/2376 και άλλες διατάξεις» Τίτλος: «Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται...
Διαβάστε περισσότερα →