Ετικέτα

παρακρατησεις σε εισοδηματα

Πόσο θα κοστίσει η κατάργηση της έκπτωσης 1,5 τοις εκατό από το 2018

/
Ημερομηνία22 Μαΐ 2017
/
Σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του άρθρου 69 του ν.4472/2017 η παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 καταργείται. Η κατάργηση αυτή ισχύει για παρακρατήσεις σε εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2018 και εφεξής,...
Διαβάστε περισσότερα →