Ετικέτα

παρακράτηση φορου

Παρακράτηση φόρου μερισμάτων και χρόνος κτήσης εισοδήματος για το 2016 και το 2017

/
Ημερομηνία18 Ιαν 2017
/
Παρακράτηση φόρου μερισμάτων και χρόνος κτήσης εισοδήματος για το 2016 και το 2017 Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013. Συγκεκριμένα, με τις νέες...
Διαβάστε περισσότερα →

Η παρακράτηση φόρου από φορείς γενικής κυβέρνησης για ορισμένες περιπτώσεις (Κατάσχεση εις χείρας τρίτων – Δικαστική απόφαση)

/
Ημερομηνία20 Ιούλ 2016
/
Με την απόφαση  ΔΕΑΦ Β’ 1110286 ΕΞ 2016/ 18.7.2016 η Γ.Γ.Δ.Ε. διευκρινίζει ότι δεν θα γίνεται η παρακράτηση φόρου που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 στις περιπτώσεις στις οποίες η πληρωμή των...
Διαβάστε περισσότερα →

Παρακράτηση φόρου στους τόκους που αποκτώνται από φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην ημεδαπή και δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα – Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 4378/2016

/
Ημερομηνία21 Ιούν 2016
/
Κοινοποιήθηκε η ΠΟΛ 1078/2016 σχετικά με την κατάργηση των άρθρων 3 έως και 13 του ν. 3312/2005 από το άρθρο 5 του ν. 4378/2016. Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4378/2016 ενσωματώνεται το άρθρο 1 της οδηγίας (ΕΕ)...
Διαβάστε περισσότερα →

Μερίσματα : Φορολόγηση και συμπλήρωση δηλώσεων

/
Ημερομηνία21 Απρ 2016
/
ΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/2014 Οι βασικές Αρχές στη φορολόγησή τους Ορέστης Σειμένης   Μερίσματα που αποκτούν  ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα ή Νομικές Οντότητες στην Ελλάδα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα δεν εξαντλούν την φορολογική τους υποχρέωση με την φορολόγηση 10% Για...
Διαβάστε περισσότερα →

Χρόνος κτήσης εισοδήματος και παρακράτηση φόρου στη διανομή μερισμάτων Ε.Π.Ε.

/
Ημερομηνία25 Φεβ 2016
/
Σύνταξη – επιμέλεια Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN Σε συνέχεια της επισήμανσης που δημοσιεύσαμε στις 3-2-2015 σχετικά με την κτήση του εισοδήματος των εταίρων Ο.Ε.- Ε.Ε., και της επισήμανσης που αναρτήθηκε στις 6.2.2016 σχετικά με το χρόνο κτήσης εισοδήματος και παρακράτησης φόρου...
Διαβάστε περισσότερα →