Ετικέτα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την δημιουργία πλαισίου πολιτικής για τον νέο ενιαίο φόρο ακινήτων και τον σχεδιασμό των απαιτούμενων δράσεων για την εισπραξιμότητα αυτού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

/
Ημερομηνία18 Ιούλ 2013
/
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 89 και 128 του Π.Δ. 284/1988 (Α΄ 128 & 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. β) Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα...
Διαβάστε περισσότερα →