Λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση: οικονομικές καταστάσεις

Τι ισχύει για τη δημοσίευση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2015

Ποια Νομικά Πρόσωπα έχουν την υποχρέωση δημοσίευσης Οι ΑΕ, οι ΕΠΕ και οι ΙΚΕ (σύμφωνα με τα άρθρα 43 του Ν.2190/1920, 22 του 3190/1955, το 98 του Ν.4072/2012 και 16 του Ν.4308/2014) υποχρεούνται σε υποβολή… Περισσότερα >

Το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει αναφορικά με τη μη υποβολή προς καταχώριση των οικονομικών καταστάσεων μιας Α.Ε.

Σε ερώτηση Βουλευτή σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στις περιπτώσεις που μια Α.Ε. δεν ακολουθεί πιστά τους όρους «δημοσιότητας» όσον αφορά τις οικονομικές τις καταστάσεις και με αφορμή… Περισσότερα >

Τέλος τα 3μηνα και 9μηνα αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις

Μια μεγάλη ανατροπή για τις επιχειρήσεις, φέρνει διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή και η οποία ουσιαστικά ενσωματώνει κοινοτική οδηγία. Η διάταξη καταργεί την υποχρέωση των επιχειρήσεων να καταρτίζουν και να… Περισσότερα >

Καταχώρηση στοιχείων στο τρέχον φορολογικό έτος – Παράθεση διατάξεων νόμων

Κρίγκας Γ. Χρήστος Λογιστής-Φοροτεχνικός Α Τάξης Ο.Ε.Ε Επιστημονικός συνεργάτης Taxheaven Θα ήθελα να ξεκινήσω αυτήν την ανάλυση-παράθεση νόμων και διατάξεων κάνοντας παράλληλα και μια ευχή, να μην συνεχιστεί περαιτέρω η… Περισσότερα >

Οι αλλαγές στην δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και στους χρόνους σύγκλησης των ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση,  για τις δημοσιεύσεις των επιχειρήσεων και τις νέες προθεσμίες για την σύγκληση των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων. •  Η Οδηγία 2013/34/ΕΕ αφορά… Περισσότερα >