Ετικέτα

ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Μεταβολές που εισάγονται με το άρθρο 41 του νέου Σχεδίου Νόμου σχετικά με βιβλία και στοιχεία και ΕΛΠ

/
Ημερομηνία14 Ιούλ 2016
/
Οντότητες δημοσίου που εφαρμόζουν ΕΛΠ Η παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4308/2014 ορίζει τις οντότητες που εφαρμόζουν τα ΕΛΠ. Στην παράγραφο αυτή επέρχονται οι εξής μεταβολές με τις προτεινόμενες διατάξεις: 1. Στην περ. γ της παρ. 2 του άρθρου...
Διαβάστε περισσότερα →

Σημαντικές τροποποιήσεις στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας με το νέο σχέδιο νόμου

/
Ημερομηνία14 Ιούλ 2016
/
Με το νέο σχέδιο νόμου με θέμα «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ...
Διαβάστε περισσότερα →

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση στο δημόσιο

/
Ημερομηνία04 Φεβ 2016
/
Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, τις διαδικασίες προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων, την βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης κ.ά. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού...
Διαβάστε περισσότερα →

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν. 4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

/
Ημερομηνία10 Ιούλ 2013
/
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Αιτιολογική έκθεση Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Η χώρα μας προχωρά με σταθερούς ρυθμούς στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών και ήδη έχει καταφέρει τη μεγαλύτερη μείωση του ελλείμματος που έχει επιτευχθεί ποτέ σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της...
Διαβάστε περισσότερα →