Ετικέτα

ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΠΟΛ.1049/11.2.2015 Τροποποίηση της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 ως προς το χρόνο ισχύος και το περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ

/
Ημερομηνία19 Μαρ 2015
/
ΠΟΛ 1049/2015 (ΦΕΚ Β’ 371/18-03-2015) Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 8 και 10 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με το Ν. 2859/2000 − ΦΕΚ 248 Α΄/7.11.2000), όπως...
Διαβάστε περισσότερα →