Ετικέτα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Yποχρεωτική από 1.6.2017 η καταβολή των αποδοχών από τους εργοδότες μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

/
Ημερομηνία19 Μαΐ 2017
/
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για την  καθιέρωση της υποχρεωτικής καταβολής από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Η απόφαση προβλέπει τα εξής : Άρθρο 1 Καταβολή αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα μέσω...
Διαβάστε περισσότερα →

Πότε θα καταβληθεί το δώρο Πάσχα

/
Ημερομηνία17 Μαρ 2015
/
Το Δώρο του Πάσχα το δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου και για τον υπολογισμό του ποσού λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο...
Διαβάστε περισσότερα →

Έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2238/1994

/
Ημερομηνία12 Ιούλ 2013
/
1.Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με την παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 4110/2013, το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική...
Διαβάστε περισσότερα →