Ετικέτα

Μεταφορά Ζημίας

Η ζημία στην ατομική επιχείρηση, ο τεκμαρτός τρόπος προσδιορισμού του εισοδήματος και οι τροποποιητικές δηλώσεις

/
Ημερομηνία17 Σεπ 2015
/
Μία βασική διαφοροποίηση που υφίσταται μεταξύ του νομοθετικού πλαισίου του Ν. 2238/1994 και του Ν. 4172/2013, είναι η αυτόνομη φορολόγηση των πηγών εισοδήματος με τον Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., ενώ προγενέστερα οι πηγές εισοδήματος αθροιζόταν και συνεπώς το συνολικό φορολογητέο...
Διαβάστε περισσότερα →