Λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2166/1993 κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Με το αριθ. ΔΕΑΦ Β 1084102 ΕΞ 2016/1.6.2016 έγγραφό μας διευκρινίστηκε… Περισσότερα >

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 224/8.5.2015 Δυνατότητα μετατροπής κοινωνίας αστικού δικαίου σε IKE με εφαρμογή των διατάξεων του αναπτυξιακού νόμου (Ν.Δ.1297/72)

Αθήνα, 08 Μαΐου 2015 Αρ. Πρωτ. : 224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Ακαδημίας 6 – 106 81 Αθήνα Θέμα : Δυνατότητα μετατροπής κοινωνίας αστικού δικαίου σε IKE… Περισσότερα >