Ετικέτα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΦΠΑ

Μεταβολές στο ΦΠΑ σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των κουπονιών

/
Ημερομηνία28 Ιούν 2016
/
Στις 27 Ιουνίου 2016 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε οδηγία με στόχο την αύξηση της ασφάλειας δικαίου για τις συναλλαγές που αφορούν τα κουπόνια με την εναρμόνιση των εθνικών κανόνων περί ΦΠΑ στον εν λόγω τομέα. Η οδηγία έχει ως στόχο...
Διαβάστε περισσότερα →