Ετικέτα

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Προσοχή! Κτήση εισοδήματος από μερίσματα το 2017 ή το 2018 για επιχειρήσεις των οποίων η χρήση έληξε στις 30.6.2017

/
Ημερομηνία08 Νοέ 2017
/
■ Χρόνος σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης Όπως είναι γνωστό με τον νόμο 4403/2016 επήλθαν σημαντικές αλλαγές ως προς το χρόνο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης όλων των νομικών προσώπων. Για τις Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.2190/1920 η σύγκληση της...
Διαβάστε περισσότερα →