Ετικέτα

ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΥ ΦΟΡΟΥ

Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα

/
Ημερομηνία21 Ιούλ 2016
/
Η διάταξη του άρθρου 70 του Ν 4172/2013 δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα που δήλωσαν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα να αιτηθούν τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος εάν κι εφόσον πληρούν αθροιστικά τις προϋποθέσεις που θέτει το προαναφερθέν άρθρο....
Διαβάστε περισσότερα →