Ετικέτα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

Η αλλαγή της μεθόδου αποτίμησης των ακινήτων από τη μέθοδο του κόστους στη μέθοδο της αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία (σε λογιστικό πλαίσιο (Δ.Λ.Π.) μπορεί να γίνει είτε για το σύνολο των ακινήτων είτε μόνο για όλα τα επενδυτικά ακίνητα είτε μόνο για όλα τα ιδιοχρησιμοποιούμενα

/
Ημερομηνία23 Νοέ 2016
/
Η εταιρεία θα αναπροσαρμόσει τα ιδιόκτητα ακίνητα σε εύλογες αξίες εφαρμόζοντας όσα προβλέπονται στο ΔΛΠ 8 με αλλαγή λογιστικής πολιτικής από τη μέθοδο κόστους σε αυτή της εύλογης αξίας. Ερωτάται 1) Μπορεί να αναπροσαρμόσει την αξία μόνο των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων,...
Διαβάστε περισσότερα →